Master of Design

Lezing Sietske Klooster

January 30, 2015

Tags:

Sietske Klooster

Contrast tov. Tjeerd: heel gevoelsmatig en autonoom werkende ontwerper. Gaat aan de gang vanuit een vaag uitgangspunt of bepaalde geboeidheid en komt al experimenterend, creërend en zoekend tot ideeën. Serendipiteit heeft binnen haar proces een heel belangrijke rol en toch blijft ze duidelijk regisseren. De resultaten lijken toevalligheden, maar blijken in de reflectie achteraf toch wel duidelijk gebaseerd op een bewust proces. Sietske kiest de partners in haar projecten bewust, maar laat die partners ook invloed uitoefenen.

Waar haar ‘vaas’ nog veel richting een product is gegaan, is haar Melksalon uiteindelijk een dienst geworden, maar wel met een belangrijke onderliggende boodschap/concept.

-> een ontwerpproces kan heel goed intuïtief starten; de reflectie achteraf is wel belangrijk.
-> het betrekken van kennishebbenden, je zelfs onderdompelen in die kennis/belevenis is erg belangrijk om tot de kern te komen.
-> serendipiteit ruimte geven betekent zo nu en dan bewust het proces loslaten; maar de taak van de ontwerper blijft om daar wel scherpe en bewuste keuzes in te maken.

One comment on “Lezing Sietske Klooster”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *