Master of Design

Boeiende lezing over Networked Publishing.

Cramer neemt een nieuw standpunt in als het gaat om de rol van auteur, het publicatieproces, het cureren van content en de rol van feedback in een Publish-proces. Hij stelt dat een ouderwets publiceringsproces nog steeds leidend is als het gaat om het uitgeven van boeken en tijdschriften. De vertaling/omslag naar andere verschijningsvormen als EPUB/PDF/Internet wordt pas in tweede instanmtie gemaakt. Dat zorgt voor een gemankeerd proces, omdat in de ontwikkeling van de content de interactieve verschijningsvormen niet worden meegenomen.

Hij stelt ook de definitie van het boek als bundeling en manifestering van informatie in een ander daglicht. De mogelijkheden om alle belanghebbende partijen bij een publicatie (zowel auteur als redacteur, maar ook programmeur, vormgever en uiteindelijk lezer/belever) te betrekken zijn groot als het publiceren als lineair proces met een begin en een eind wordt losgelaten.

Hij stelt daarbij dat alleen al het initiëren van een publicatie niet langer een egocentrische actie hoef te zijn van een individu, maar dat de behoefte tot een publicatie ook door een groep kan worden uitgesproken en gematerialiseerd.

Daarin geeft Cramer ook aan dat hij vooral een toekomst ziet in een meer hybride manier van publiceren. Een boodschap, verhaal, nieuwsitem die zich langs meerdere vormen en media laat manifesteren. Het gedrukte als ondersteunende van video, het bewegende beeld als versterker van het interactieve. Datajournalistiek hoort daar ook bij.
Hij hint naar VICE.COM als goed voorbeeld van een organisatie die dat op een juiste manier aanpakt. Oorspronkelijk een magazine, maar nu via internet gegroeid tot een zeer belangrijke onafhankelijke multimediale nieuwsbron. VICE heeft vanuit dat fundament een stap gewaagd naar TV via HBO. (Iets dergelijks deed Geenstijl op een wat amateuristischere manier in de vorm van PowNed).

Feedbackloop die een plek krijgt in het publishingproces.
Feedbackloop was eerder een hele grote, die is nu heel klein geworden. Proces heeft een hoge iteratieslag gekregen.

http://networkcultures.org
http://networkcultures.org/digitalpublishing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *