Master of Design

Blokmapping: Meike Eggers en Michael Anhalt

October 1, 2015

Tags:

Meike en Michal Kunstenaars die de wijk waarin ze woonden ontleden op basis van een enorme hoeveelheid informatie uit heden en verleden. De data is ook veelzijdig: van foto’s uit de (bijna weggegooide) boedel van een lokaal museum tot een persoonlijke registratie van aanrijadresen van Ambulances, Brandweer en Politie.
Over een periode van meerdere jaren hebben ze langzaam ook het vertrouwen van zowel organisaties als bewoners gewonnen en aan de hand van die contacten met lokale bewoners projecten opgezet om meer inzicht te krijgen in de sociale structuren van de wijk. Bijzonder om te zien hoe een van oorsprong Rotterdamse volkswijk met een flinke binding met de scheepsindustrie langzaam verwordt tot een multiculturele smeltkroes, waar nu 75% van de inwoners een niet-nederlandse afkomst heeft.
Een selectie van de data (20%) hebben ze uiteindelijk gebonden in een lijvig boek, waarbij het juist lijkt alsof er geen redactie of selectie gepleegd is. Wie dieper kijkt, ziet die wel; maar het boek dwingt niet tot het trekken van ééndimensionale conclusies over de wijk, haar inwoners en de geschiedenis. Het knappe van zowel het boek als de bijbehorende site is dat het helemaal open staat voor eigen interpretatie, en zelfs niet lineair te bekijken is. Het achterwege laten van dwingende redactie of opinie laat interpretatie vrij. Je bent als lezer/kijker dan ook veel beter in staat zelf de verbanden te leggen tussen alle stukjes aangeboden data. Wél in de wetenschap dat de selectie zelf al vormend en opiniërend zou kunnen zijn.
http://www.blokmapping.net

/What’s in it for me?

Voor mij is vooral het feit dat de schijnbaar willekeurige samenstelling van het boek (wat niet zo is) uitnodigt tot non-lineair lezen. De complexiteit van alleen deze wijk met zijn geschiedenis zou ook geen recht gedaan worden in een lineair verhaal. Als ik dit op mijn eigen onderzoek projecteer, dan denk ik dat een dergelijke multidimensionale / hybride benadering onmisbaar is. Zeker omdat het over waarde(verlies), frictie(verlies) en de rol van de veranderende media daarin zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *