Master of Design

Argumentatie Ontwerpkeuzes: Design Researchdag iteratie

October 28, 2016

Argumentatie ontwerpkeuzes

Door de onderstaande elementen te gebruiken wanneer je je ontwerpkeuzes beschrijft, werk je aan een chain of evidence waarmee je de aanpak en keuzes navolgbaar maakt. Het is een van de manieren waarop je je op master-niveau verantwoordt.

Je vertelt het verhaal over je design research uiteindelijke transmediaal, in je ontwerp, in presentaties, in je eindpublicatie. Het mappen van deze elementen helpt je bepalen wat je waar hoe vertelt.

Wat was je deelvraag of aanname?

Welk verband had deze met je ontwerpvraag.

Kan ik door middel van een gemodereerde visuele dialoog samen met mijn publiek tot eerlijkere vormen van User Interfaces komen?

Welke methode je gebruikte om deze te onderzoeken.

Hoe ontwierp je je methode? Hoe werkte je ermee? Welk verband had deze methode met andere trails en iteraties?

Aan de hand van een eerdere ontwerp voor een researchprobe heb ik een ‘spel’ ontwikkeld dat door middel van iconografie, notitiemogelijkheden en scenario’s een participerende situatie moet scheppen. De scenario’s waren korte omschrijvingen van uitdagingen en problematiek op het gebied van privacy en internet.

Door de scenario’s met de iconen en notities te verbeelden, hoopte ik dat de participanten ideeën zouden ontwikkelen over hoe een interface eerlijker zou kunnen zijn over de techniek die ze ontsluit.

Welke data/informatie bracht je trail of iteratie op?

Welke vorm hadden deze data/informatie, hoe documenteerde je ze?

Ik heb de sessie vastgelegd met een GoPro camera die elke seconde een afbeelding maakte van het ‘speelveld’; daarnaast heb ik de participanten notitieboekjes gegeven in de vorm van smartphones. Deze ‘affordance’ zorgde ervoor dat de participanten direct redeneerden vanuit de vorm van smartphone-interfaces. De opbrengst is uiteindelijk een stopmotionfilm van 2 minuten waarin de uitgelegde scenario’s te zien zijn; en een aantal paper prototypes van smartphone interfaces.

Hoe interpreteerde je deze opbrengsten en welke kennis bracht je dat?

De opbrengst was een aantal hele mooie voorstellen voor interfaces die eerlijker zijn over welke data wordt opgeslagen en gedeeld en meer controle geeft over die data. Deze voorstellen zijn een bewijs dat het, mits de scenario’s/use cases duidelijk zijn omschreven, participanten prima in staat zijn om uitspraken te doen over hoe zij een machine willen kunnen bedienen, zonder dat ze daar de technische kennis voor hoeven te hebben.

Daarnaast bracht de sessie ook een aantal tekortkomingen in het ‘spel’ aan het licht. Doordat er voor mij een belangrijke rol was op het gebied van moderatie en sturing, liep de sessie hier en daar meer uit op een dialoog en minder op co-creatie. De discussie kreeg daardoor de boventoon, wat jammer was voor de opbrengsten. Meer kaders in de vorm van tijd en spelregels zijn nodig om dit spel op zichzelf te kunnen laten staan.

Hoe had deze kennis invloed op het vervolg van je onderzoek en/of je ontwerpkeuzes?

Deze kennis heeft me twee belangrijke doelen gegeven: Het verbeteren en verfijnen van het ‘spel’ en de wetenschap dat het prima mogelijk is om met (verhoudingsgewijze) leken samen interfaces te ontwerpen. Samen met eindgebruikers interfaces ontwerpen zal ook zorgen voor meer transparantie en engagement bij die eindgebruikers. Ik wil zelfs zover gaan dat het ook mogelijk moet zijn om de eindgebruikers te laten meebeslissen over het bedrijfs- en verdienmodel van een dienst/apparaat/applicatie. Alleen dan kom je tot werkelijke eerlijke interfaces.

One comment on “Argumentatie Ontwerpkeuzes: Design Researchdag iteratie”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *